OFERTA SPECIALA

INFIINTARE FIRMA ASOCIATI STRAINI (Servicii complete) CU DOAR:

1075 LEI*

Include cheltuieli ORC , servicii precum si capitalul social minim de 200 lei.

Un ghid complet pentru infiintari firme, inmatriculari societati comerciale
VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

home/ infiintare SRL asociati straini Constanta

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

 

 

ATENTIE! Noi facem absolut tot cu exceptia specimenului de semnatura, acordul asociatiei de proprietari (daca este cazul) si varsarea capitalului social. NU aveti nevoie de procura notariala sau declaratii notariale!

APASATI AICI PENTRU ONLINE! INFIINTARE FIRMA ONLINE

VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

 • ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA ASOCIATI STRAINI: 1. copie C.I. asociati si administratori pentru tarile din UE sau copie pasaport pentru tarile dinafara UE; 2. Verificare si rezervare denumire firma (3 denumiri in ordinea preferintelor); 3. Act constitutiv firma (cu obiectele de activitate conform Cod Caen Rev 2 + clasele CAEN); 4. Recipisa depunere capital social (minim legal 200 lei); 5. Act sediu social si acord vecini daca este cazul; 6. Declaratie pe proprie raspundere privind functionarea; 7. Declaratia asociatilor pe propria raspundere; 8. Specimen semnatura administrator (in Doar in fata notarului - platiti onorariul acestuia); 9. Vector fiscal; 10. Cerere inregistrare; 11. Declaratie asociat ca nu are datorii pe teritoriul Romaniei data in fata notarului;

 • DEPUNERE CAPITAL SOCIAL LA CEC SAU ORICE BANCA: 200 lei minim legal.
 • DURATA: 4 zile de la depunerea dosarului complet
 • SERVICII OFERITE AFERENTE OFERTEI INFIINTARE FIRMA CONSTANTA CU DOAR 975 LEI:
  • verificare si rezervarea denumirii conform preferintelor dvs;
  • asistenta, concepere si redactare pentru incheierea contractului de inchiriere sau comodat etc. pentru viitorul sediu social al firmei;
  • conceperea si redactarea actului constitutiv conform reglementarilor legale actuale;
  • asistenta in fata notarului;
  • varsarea capitalului social la institutia financiara dorita si obtinerea recipisei de depunere;
  • conceperea si redactarea declaratiilor pe propria raspundere date de asociati si administratori;
  • va insotim in fata referentului ORC pentru specimenul de semnatura dat de administrator;
  • redactarea declaratiei pe proprie raspundere privitoare la activitatea firmei;
  • redactarea vectorului fiscal conform indicatiilor dvs.;
  • redactarea cererii de inregistrare;
  • finalizarea dosarului;
  • plata taxelor ORC;
  • depunerea dosarului final;
  • asistenta in fata persoanei desemnatela ORC Constanta;
  • ridicarea si remiterea actelor finale, remiterea facturilor si chitantelor aferente cheltuielilor efectuate si onorariului firmei.
 • DEMERSURILE DVS DACA APELATI LA FIRMA NOSTRA: incheierea unui contract de asistenta urmata de eliberarea facturii si chitantei pentru onorariu din partea firmei noastre; specimenul de semnatura in fata notarului public; sa obtineti (daca este necesar) acordul asociatiei de proprietari (la bloc sau vecini riverani); sa varsati capitalul social la banca aleasa; sa ne transmiteti contractul de inchiriere - dupa ce am obtinut rezervarea denumirii - daca este cazul / In cazul contractului de comodat acesta este redactat de noi!

*Valabil pentru unic asociat persoana fizica straina, fara punct de lucru. Pentru fiecare asociat persoana fizica straina in plus se percepe o taxa de 200 lei.

Pentru persoana juridica straina (in calitate sa de unic asociat al viitoarei firme) se percepe o taxa de totala de 1675 lei. Pentru fiecare persoana juridica straina suplimentara se percepe suma de 450 lei.

ATENTIE! INFORMATIILE DE MAI JOS SUNT CU CARACTER INFORMATIV, FIRMA NOASTRA NU PRESTEAZA SERVICII IN DOMENIUL OBTINERII CETATENIEI SAU SIMILARE.

Utile infiintari firme asociati straini

 

 

 

Până la 31 decembrie 2007, cetăţenii UE şi SEE care sunt posesori ai unui permis de şedere temporară sau permanentă sunt obligaţi să se prezinte la structurile teritoriale ale Autorităţii pentru Străini pe raza cărora şi-au stabilit rezidenţa în vederea obţinerii noilor documente care atestă dreptul de rezidenţă.

            Perioada pentru care cetăţenii UE/SEE au beneficiat de un drept de şedere potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, se ia în considerare la calcularea perioadei legale în vederea acordării dreptului de rezidenţă permanentă.

            Perioada de timp în care membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene au exercitat un drept de şedere potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 (indiferent de scopul exercitarii acestui drept), se ia în considerare la calcularea perioadei legale în vederea acordării dreptului de rezidenţă permanentă numai dacă se face dovada că în această perioadă persoana în cauză a avut calitatea de membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene.

 

Dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pe teritoriul României

              Începând cu data de 01 ianuarie 2007, cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European vor fi beneficiarii unui nou regim juridic, complet diferit de cel anterior prevăzut prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.194/2002, privind regimul străinilor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.

            Noul cadru legal este reprezentat de OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Directiva 38/2004/CE privind privind dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă a cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor de familie ai acestora în cadrul teritoriului Statelor Membre.

 

BENEFICIARI

De noul cadru legislativ beneficiază următoarele categorii de persoane:

    1.   Cetăţenii UE/SEE - cetăţenii celor 26 state membre ale UE şi cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia);

    2.   Membrii de familie

- soţul sau soţia;

- descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/soţiei;

- ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/soţiei.

    3.   Partenerul - persoana care convieţuieşte cu cetăţeanul Uniunii Europene dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul membru de origine sau de provenienţă sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relaţia de convieţuire poate fi dovedită.

    4.   Persoanele aflate în întreţinere - orice alt membru de familie, indiferent de cetăţenie, care nu se încadrează în definiţia membrului de familie şi care, în ţara de origine sau de provenienţă, se află în întreţinerea sau gospodăreşte împreună cu cetăţeanul Uniunii Europene, ori se află în situaţia în care, din motive medicale grave, este necesară asistenţa personală a acestuia.

  

INTRAREA PE TERITORIUL NAŢIONAL

- cetăţenii Uniunii Europene pot intra pe teritoriul României cu condiţia prezentării documentului naţional de identitate, a paşaportului sau a unui document eliberat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pentru cetăţenii Uniunii Europene, valabil, fără a se aplica ştampila de intrare de către organele poliţiei de frontieră în oricare dintre aceste documente.

- membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene pot intra pe teritoriul României în baza unui paşaport valabil şi a vizei de intrare (acordată pe baza unei proceduri accelerate), cu excepţia cazurilor în care obligativitatea obţinerii vizei este desfiinţată în condiţiile legii. Dacă membrul de familie este în posesia unui document care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene, este scutit de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare.

 

REZIDENŢA

Cetăţenii Uniunii Europene, care intră pe teritoriul României, beneficiază de drept de rezidenţă pentru o perioadă de până la 3 luni de la data intrării în ţară. Membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, indiferent de cetăţenie, care îi însoţesc sau li se alătură ulterior beneficiază de acelaşi drept.

Dreptul de rezidenţă pentru o perioadă de peste 3 luni

Pentru exercitarea dreptului de rezidenţă pentru o perioadă mai mare de 3 luni, cetăţenii Uniunii Europene au obligaţia să se înregistreze la structurile teritoriale ale Autorităţii pentru Străini, încadrându-se în una din următoarele situaţii: 

 • desfăşoară pe teritoriul României activităţi dependente sau activităţi independente, în condiţiile legii;
 • deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie, de regulă cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România şi asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România;
 • sunt înscrişi la o instituţie din România, acreditată în condiţiile legii, având ca obiect principal de activitate desfăşurarea de activităţi de învăţământ sau de perfecţionare a pregătirii profesionale, au asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România şi asigură autorităţile competente, printr-o declaraţie pe propria răspundere sau prin orice alt mijloc, că deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie, de regulă cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România;
 • sunt membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene care îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute mai sus.

Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene beneficiază de dreptul de rezidenţă pentru o perioadă de peste trei luni dacă însoţesc sau se alătură ulterior cetăţeanului Uniunii Europene care îndeplineşte una din condiţiile prevăzute mai sus.

 

Dreptul de rezidenţă permanentă

Cetăţenii Uniunii Europene care au o rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani beneficiază de dreptul de rezidenţă permanentă. De acelaşi drept beneficiază şi persoanele care nu au cetăţenia Uniunii Europene şi care au o rezidenţă continuă pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, în calitate de membrii de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene rezident sau rezident permanent.

 

Documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României

Documentele care sunt eliberate pentru rezidenţa mai mare de 3 luni:

 • certificat de înregistrare pentru cetăţenii UE (se eliberează în ziua depunerii cererii)
 • carte de rezidenţă pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni UE

 

Documentele care sunt eliberate pentru rezidenţa permanentă:

 • carte de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii UE
 • carte de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni UE

 

*Toate documentele emise cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor acestora de familie se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operaţiunilor de emitere, precum şi, după caz, a altor taxe şi tarife stabilite conform legii, în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români.

 

Limitele menţinerii dreptului de rezidenţă

Autoritatea pentru străini poate verifica îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de rezidenţă de către  cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora. Împotriva cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora care nu îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de rezidenţă, Autoritatea pentru străini poate emite o decizie de părăsire a teritoriului României, fără a fi instituită o interdicţie de intrare împotriva acestora.

 

RESTRÂNGEREA DREPTULUI LA LIBERĂ CIRCULAŢIE PE TERITORIUL ROMÂNIEI DIN RAŢIUNI DE ORDINE PUBLICĂ, SECURITATE NAŢIONALĂ ORI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Autorităţile române competente pot restrânge exercitarea dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României de către cetăţenii Uniunii Europene sau de către membrii de familie ai acestora numai din raţiuni de ordine publică, securitate naţională ori sănătate publică.

 • declararea ca indezirabil - constituie o măsură dispusă împotriva unui străin care a desfăşurat, desfăşoară ori există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică. Măsura este dispusă de Curtea  de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Procurorul sesizează instanţa de judecată la propunerea instituţiilor cu competenţe în domeniul  ordinii publice şi securităţii naţionale.
 • expulzarea – poate fi dispusă în condiţiile prevăzute de Codul penal şi Codul de procedură penală împotriva cetăţeanului Uniunii Europene sau a membrului de familie al acestuia care a săvârşit o infracţiune pe teritoriul României.
 • îndepărtarea de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică - poate fi dispusă de către Autoritatea pentru străini, la solicitarea structurilor specializate ale Ministerului Sănătăţii, numai în cazul în care, pe baza analizelor medicale efectuate de către persoana în cauză la un interval de cel mult 3 luni de la intrarea pe teritoriul României, se constată existenţa unei afecţiuni dintre cele stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

* Valabil pentru unic asociat persoana fizica straina, fara punct de lucru.

 

 

 

 

Powered by MyPagerank.Net