OFERTA SPECIALA

INFIINTARE FIRMA (Servicii complete) CU DOAR:

875 LEI*

Include cheltuieli ORC, servicii precum si capitalul social minim de 200 lei.

 

VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

home\Explicatii termeni - analiza

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

 

 

Persoana fizica autorizata (PF)poate fi orice persoana fizica abilitata, in conditiile legii, sa desfasoare in mod independent o activitate economica.

Asociatia familiala (AF)este infiintata la initiativa unei persoane fizice si poate fi constituita doar din membrii de familie a acesteia.

Analiza PF si AF

- intreprinzatorii individuali nu pot fi decat persoanele cu domiciliul in Romania.
- asociatiile familiale se infiinteaza de catre membrii aceleiasi familii.

- Nu au personalitate juridica.

- Nu pot angaja persoane cu contract individual de munca.

Drept:

de a fi asigurat in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- la asigurari sociale de sanatate

- la asigurari pentru somaj

Avantaje

-autorizarea rapida.
-costuri de infiintare mici.

Dezavantaje

-impozitarea se face asupra veniturilor (40%).
-putere financiara redusa.
-limitari in stabilirea obiectului de activitate.
-nu se poate angaja personal.

Societatile comerciale (SC) pot fi constituite de catre persoane fizice sau persoane juridice care, in mod individual sau in asociere cu alte persoane fizice autorizate sau persoane juridice, au in vedere efectuarea de acte de comert.

Analiza societatilor in nume colectiv.

-obligatiile sociale sunt garantate atat cu patrimoniul societatii cat si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor.

- aporturile in numerar sunt obligatorii iar cele in natura sau in creante sunt admise.

-dizolvarea se face prin faliment sau incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati (numarul asociatilor se reduce la unul singur).

- capitalul social este reprezentat prin parti sociale.

- minim 2 asociati.

Avantaje

-organizare simpla.
-nu exista restrictii in privinta limitei minime a capitalului social.

Dezavantaje

-raspunderea nelimitata a asociatilor (in caz de faliment, in momentul in care capitalul social nu poate acoperi datoriile societatii, se trece la vanzarea activelor personale ale asociatilor) si solidara.

Analiza societatilor in comandita simpla

-asociatii sunt de doua tipuri: comanditari si comanditari.
-raspunderea este nelimitata pentru asociatii comanditati si in limita aportului la capital in cazul comanditarilor.
-exista minim 2 asociati (comanditar si comanditat).

- capitalul social este reprezentat prin parti sociale.

- aporturile in numerar sunt obligatorii iar cele in natura sau in creante sunt admise.

- dizolvarea se face prin faliment sau incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati (numarul asociatilor se reduce la unul singur).

Avantaje

-organizare simpla.
-nu exista restrictii in privinta limitei minime a capitalului social.

Dezavantaje

-comanditarii participa la beneficii nu si la conducerea firmei.

Analiza societatilor pe actiuni

- minim 2 asociati.

- raspunderea asociatilor este limitata pana la concurenta capitalului subscris.

- capitalul social este reprezentat prin actiuni (indivizibile).

-garantarea se face cu patrimoniul social, actionarii raspund numai pentru plata actiunilor lor.
-in derularea activitatii, se delimiteaza de proprietarii acesteia care pot vinde actiunile fara a afecta derularea afacerii.
-capital social minim 25.000 Euro in echivalent lei.

- aporturile in numerar sunt obligatorii, cele in natura sunt admise,cele in creante nu sunt admise.

- dizolvarea se face prin hotararea adunarii generale extraordinare, cand capitalul social se reduce sub minimul legal sau cand numarul actionarilor scade sub minimul legal.

Avantaje

-raspunderea limitata a actionarilor.
-posibilitati ridicate de finantare datorita fluiditatii circulatiei actiunilor.
-proprietatea asupra societatii, totala sau partiala, poate fi transferata cu usurinta altui investitor.

Dezavantaje

-infiintarea este greoaie, cu multe formalitati.
-este necesara asocierea a cel putin 5 persoane pentru infiintarea societatii.

-capital social obligatoriu mare.

Analiza societatilor in comandita pe actiuni

-raspunderea este nelimitata si solidara pentru asociatii comanditati, comanditarii fiind obligati numai la plata actiunilor.
-capital social minim 25.000 Euro in echivalent lei si este reprezentat de actiuni.
-constituirea si functionarea acestui tip de societate este apropiata de cea a SA.

- minim 5 asociati.

- aporturile in numerar sunt obligatorii, cele in natura sunt admise,cele in creante nu sunt admise

- dizolvarea se face prin pierderea unei jumatati din capitalul social sau reducerea sub minimul legal sau prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati (numarul asociatilor se reduce la unul singur).

Analiza societatilor cu raspundere limitata

-garantarea se face numai cu patrimoniul social iar asociatii raspund in limita partilor sociale.
-limitarea la maxim de 50 de asociati, minim 1 asociat .
-capital social minim 200 lei, in parti sociale ce nu pot fi mai mici de 10 lei sinu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

- aporturile in numerar sunt obligatorii, cele in natura sunt admise,cele in creante nu sunt admise.

- dizolvarea se face prin pierderea unei jumatati din capitalul social sau reducerea sub minimul legal sau prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati.

Avantaje

-raspunderea limitata a asociatilor.
-limita minima a capitalului de 2 min. lei.
-control asupra managementului afacerii
-poate avea un singur asociat.

Dezavantaje

-obiectele de activitate permise sunt limitate.
-o persoana poate fi asociat unic al unui singur SRL.

Despre IMM-uri ( Intreprinderi mici si mijlocii)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, modificata prin O.G.nr.94/2004 si O.G.nr.27/2006, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) intra societatile comerciale care indeplinesc cumulativ trei conditii:

 • au sub 250 de angajati
 • au o cifra de afaceri anuala pana la 8 milioane de euro
 • nu au ca actionar / asociat persoane juridice cu peste 250 de angajati si care sa detina peste 25% din capitalul social

In functie de numarul de persoane angajate, IMM-urile se impart in:

 • Microintreprinderi (sub 9 salariati)
 • Intreprinderi mici (10 – 49 salariati)
 • Intreprinderi mijlocii (50 – 249 salariati)

In categoria IMM-urilor nu intra:

 • Societatile bancare, societatile de asigurari / reasigurari
 • Societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii
 • Societatile de valori mobiliare
 • Societatile cu activitate exclusiv in domeniul comertului
 • Persoanele fizice / juridice care au ca activitate principala cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile

* Valabil pentru unic asociat persoana fizica romana, fara punct de lucru.

Pentru fiecare asociat persoana fizica romana in plus se percepe o taxa de 50 lei. De asemenea, pentru fiecare punct de lucru infiintat o data cu viitoarea societate se percepe o taxa de 50 lei.

Pentru asociatul persoana fizica straina se percepe o taxa totala de 975 lei. Pentru fiecare asociat persoana fizica straina in plus se percepe o taxa de 200 lei.

Pentru persoana juridica romana (in calitate sa de unic asociat al viitoarei firme) se percepe o taxa de totala de 1075 lei. Pentru fiecare persoana juridica suplimentara se percepe suma de 150 lei.

Pentru persoana juridica straina (in calitate sa de unic asociat al viitoarei firme) se percepe o taxa de totala de 1575 lei. Pentru fiecare persoana juridica straina suplimentara se percepe suma de 450 lei.