Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

home\oferta infiintare firma studenti

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

 

Contactati-ne pe e-mail pentru a beneficia de reducerile deosebite acordate studentilor.

ATENTIE! Noi facem absolut tot cu exceptia specimenului de semnatura si acordul asociatiei de proprietari (daca este cazul).

 

Va prezentam continutul H.G. 166/2003 unde veti regasi facilitatile oferite studentilor la infiintarea de firme proprii precum si conditiile cumulative pe care acestia trebuie sa le indeplineasca

HOTARARE nr.166 din 13 februarie 2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
Textul actului publicat in M.Of. nr. 114/24 feb. 2003 In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba acordarea urmatoarelor scutiri de la plata taxelor si tarifelor in scopul sprijinirii studentilor care vor sa infiinteze o afacere proprie:
a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii comerciantilor;
b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor, solicitate la constituire;
c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;
d) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;
e) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:
- cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
- cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;
- cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.
Art. 2. -
(1) Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor si tarifelor prevazute la art. 1, studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;
b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii;
c) nu a depasit varsta de 30 de ani.
(2) Cererea de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului va cuprinde, in mod obligatoriu, si actul doveditor emis de institutia de invatamant superior acreditata, din care sa rezulte ca studentul fondator indeplineste conditiile prevazute la alin. (1).
Art. 3. -
(1) Studentii pot constitui o societate comerciala in conditiile legii si ale prezentei hotarari, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc cerintele prevazute de art. 2.
(2) Facilitatile prevazute de prezenta hotarare se acorda o singura data, pentru constituirea unei singure firme.
Art. 4. -
(1) In cazul in care, in perioada de pana la 3 ani de la inmatriculare, intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite in conditiile prezentei hotarari, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife, prevazute la art. 1, pentru care s-a acordat scutire de plata.
(2) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal este obligat ca la primirea cererii de inregistrare a mentiunii de cesiune sa solicite dovada privind plata sumelor pentru care s-a acordat scutire, la nivelul taxelor si tarifelor in vigoare la data efectuarii platii.

Pentru lamuriri suplimentare cu privire la studenti vizitati http://www.agentiastudentilor.ro

* Valabil pentru unic asociat persoana fizica romana, fara punct de lucru.

OFERTA SPECIALA

INFIINTARE FIRMA (Servicii complete) CU DOAR:

500 LEI*

NU include capitalul social minim de 200 lei. Asistenta este gratuita.

 

 

 

 

Powered by MyPagerank.Net