Infiintare PFA Constanta
infiintari firme Constanta, infiintare societate Constanta, infiintare PFA Constanta, infiintare SRL Constanta NAVIGARE RAPIDA
Un ghid complet pentru infiintari firme, inmatriculari societati comerciale

VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

 

 

Infiintare PFA in Constanta / Infiintare intreprindere individuala Constanta/ Preschimbare persoana fizica autorizata

Se modifica modul de functionare si inregistrare a PFA-urilor si II.

PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de Codul CAEN

Intreprinderea individuala poate avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitati prevazute de Codul CAEN.

In ceea ce priveste numarul de angajati:

PFA poate desfasura activitatile pentru care este autorizata singura sau impreuna cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, in calitate de angajator cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii

Intreprinderea individuala poate angaja cel mult 8 salariati, terte persoane, cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii si poate stabili relatii contractuale, in conditiile legii

Modificarile trebuie efectuate in termen de doi ani incepand cu data de 16 ianuarie 2017. In termen de 60 de zile de la implinirea celor 2 ani, Oficiul Registrului Comertului radiaza din oficiu persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu au operat modificarile impuse de legislatia in vigoare.

ACTE NECESARE INFIINTARE PFA SAU I.I.: 1. Verificarea si rezervarea denumirii PFA; 2. Copie B.I. sau C.I.; 3. Dovada sediu profesional PFA; 4. Documente ce atesta pregatirea / experienta profesionala a titularului PFA in domeniul ales; 5. Specimen semnatura titular PFA;

COSTURI TOTALE INFIINTARE PFA / I.I.: 300 lei

ACTE NECESARE PRESCHIMBARE PFA SAU I.I.: depinde de modificare (contactati-ne).

DURATA: 3 zile de la depunerea dosarului complet.

Daca apelati la firma noastra nu va veti deplasala ORC si nu aveti nevoie de imputernicire notariala, lucru care va scuteste de costuri suplimentare. Singurul lucru pe care trebuie sa il faceti este sa dati specimenul de semnatura la notar (costurile notarului nu sunt incluse in oferta).

 

ANALIZA

 • Avand in vedere prevederile noului act normativ aplicabil in domeniu (OUG 44/ 2008) va invederam ca acum exista trei forme de desfasurare a activitatii:
  • persoana fizica autorizata (PFA);
  • intreprinderea individuala (I.I.);
  • intreprinderea familiala (I.F.).
 • Intreprinderea individuala este o forma noua!
 • Principala diferenta dintre persoana fizica autorizata, denumita generic PFA si nou-aparuta intreprindere individuala apare in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevede urmatoarele: "Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii" […]
 • Principalele repere de care trebuie sa tinem cont, in continuare, sunt:
  • persoanele autorizate sa desfasoare activitati economice sub formele prevazute in OUG 44/ 2008 sunt platitoare de impozit pe venit, conform prevederilor art. 38;
  • inregistrarea si autorizarea se face direct la Oficiile Registrului Comertului eliminandu-se astfel etapa demersurilor la primarii;
  • PFA si AF inregistrate in Registrul Comertului in baza unor acte normative anterioare sunt obligate sa opteze in termen de un an (calculat de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante) pentru una din formele prevazute de OUG 44/ 2008 (art. 39, alin. 2,3 si 4).
 • Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA este urmatoarea:
 • 1. Carte de identitate sau paşaport - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
  2. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie legalizată
  3. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
  4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
  5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul
 • Documente care atestă pregătirea sau experienţa profesionala:
 • Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
 • Analizand indeplinirea conditiilor cerute de O.U.G. nr. 44/2008, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal va dispune prin rezolutie inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale.
 • Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz.
 • Pentru lamuriri suplimentare, poti sa ne contactezi aici !

OFERTA SPECIALA

INFIINTARI PFA CONSTANTA(Servicii complete) CU DOAR:

350 LEI*

Asistenta juridica este gratuita

 

 

*Valabil fara punct de lucru pentru persoane fizice romane

 

   

 

 

 

Powered by MyPagerank.Net