VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

home\model acord asociatie proprietari / locatari

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

Model acord asociatie proprietari / locatari

ASOCIATIA DE PROPRIETARI

BLOC __________

ACORD DE PRINCIPIU AL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

PENTRU FIRMELE DIN APARTAMENTE

Asociatia de Proprietari Bloc _________________, cu sediul in localitatea ___________,

str./bd. ______________________, nr. ________, sector/judet ___________________________, reprezentata de d-na/dl. ________________________, in calitate de ______________________,

este de acord ca la apartamentul nr. _________, aflat in proprietatea d-nei/d-lui _____________

_________________________________, sa functioneze societatea/firma __________________

__________________________, in urmatoarele conditii:

Sa se respecte programul de liniste si somn din cadrul Asociatiei de Proprietari Bloc _______, si anume: _________________________________________________________.

Sa nu se determine cheltuieli suplimentare pentru asociatie altele decat cele stabilite legal.

Sa nu se schimbe obiectul de activitate fara instiintarea in prealabil a Presedintelui Asociatiei de Proprietari Bloc ________.

Obiectul de activitate pentru care se da prezentul acord este: _______________________________________________________________.

Sa se obtina toate avizele si autorizatiile necesare functionarii, inclusiv pentru modificari asupra proprietatii individuale.

Sa nu se aplice panouri publicitare, de reclama sau de firma pe spatiile din exteriorul cladirii aflate in proprietatea comuna

a proprietarilor fara acordul acestora si fara existenta unui contract de inchiriere intre Asociatia de Proprietari si proprietarul

apartamentului/firmei.

In termen de 10 zile de la data prezentului acord se va incheia Conventia anuala cu privire la repartizarea cheltuielilor

aferente consumurilor.

Proprietarul, direct sau prin intermediul chiriasului, isi va achita toate obligatiile ce ii revin pe cota-parte indiviza si/sau pe

consumatori tehnici sau de alta natura.

Acordul obligatoriu al proprietarilor direct afectati, din vecinatate, se va obtine separat de prezentul acord si este in sarcina proprietarului apartamentului nr. ________

Nerespectarea uneia dintre conditiile mentionate mai sus atrage anularea prezentului acord de principiu prin Decizia Comitetului Executiv.

Alte clauze de comun acord stabilite: ________________________________________

___________________________________________________________________________.

Prezentul acord se incheie in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Data: ___________________

Presedinte Proprietar societate/firma, Proprietar apart./spatiu nr. ___,

Asociatia de Proprietari

Bloc ________,

L.S. L.S.