home\modele acte modele contracte\ Model specimen semnatura administrator

Home

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Legislatie infiintare firme

Forum

Linkuri

Contact

Model specimen semnatura administrator redactat de avocat

SPECIMEN DE SEMNATURA DIN x.x.2007

ADMINISTRATOR _____________________

Subsemnatul __________________ , cetăţean roman, născut la data de __.__.____, domiciliat în Municipiul ________, Str. _______ nr __, bl. ___, sc. __, et._, ap. __, Judet ____, identificat cu C.I/B.I. seria __ nr ______, CNP _______, eliberat/a la data de __.__.____ de _____, casatorit(a),

ADMINISTRATOR LA SOCIETATEA COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA S.C. "__________" S.R.L. CE URMEAZA A AVEA SEDIUL IN __________________, semnez pentru conformitate

______________

SEMNATURA:

SPECIMENUL DE SEMNATURA A FOST DAT INTR-UN SINGUR EXEMPLAR, PE PROPRIE RASPUNDERE, CUNOSCAND CA SEMNATURA IN FALS CONSTITUIE INFRACTIUNE PENALA.

PREZENTUL ACT A FOST REDACTAT AZI, _____________, INTR-UN EXEMPLAR, LA SEDIUL CABINETULUI INDIVIDUAL DE AVOCATURA “ _________________ ” PRIN AVOCAT _________________, CARE IN BAZA ART. 3 DIN LEGEA NR. 51/1995, ATESTA IDENTITATEA PARTILOR, CONTINUTUL ACTULUI SI DATA INTOCMIRII, SUB NR. _____ DIN REGISTRUL ACTELOR INCHEIATE CF ART. 3 DIN L 51/1995.

DATA: _____________

AVOCAT ___________________

SEMNATURA

STAMPILA

Afacerea ta pe internet!

  • Un alt pas foarte important in dezvoltarea afacerii dumneavoastra este: RECLAMA!
  • Va sfatuim ca intotdeauna sa apelati la profesionisti cand va construiti un website.
  • Va recomandam: Afacerea ta pe internet!

http://www.avocatvirtual.ro/

Un website afiliat http://www.avocatvirtual.ro/

Bilete la meci direct la tine acasa!

Bilete la meciuri interne si internationale direct la tine acasa!

http://www.biletelameci.ro/