Un ghid complet pentru infiintari firme, inmatriculari societati comerciale

VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme

home/ prelungire drept sedere straini

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

Noi iti infiintam firma in Judetul Constanta! (Infiintari / inmatriculari S.R.L., S.A., P.F., P.F.A., ASOCIATIE, FUNDATIE - ONG - )

Prelungirea dreptului de sedere al strainilor pe teritoriul Romaniei.

Permisul de sedere temporara

1. Reintregirea familiei - documentul de trecere a frontierei (original/copie);
- copia permisului de sedere a celui care a solicitat admisia in Romania, in scop de reintregire a familiei;
- certificatul de casatorie / certificatul de nastere ori alte acte prin care se face dovada legaturii de rudenie, eliberate de autoritatile competente, traduse si legalizate;
- declaratia solicitantului in forma autentica din care sa reiasa ca membrii de familie vor locui impreuna cu acesta;
- dovada mijloacelor de intretinere peste cuantumul prevazut la eliberarea permisului de sedere a strainului care a solicitat admisia in scop de reintregire a familiei, cel puţin la nivelul salariului minim brut pe tara, pentru fiecare membru de familie;
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit, din care sa rezulte ca exista spatiu de locuit corespunzator in suprafata de cel putin 12mp, pentru fiecare membru al familiei;
- dovada asigurarii medicale (original / copie);
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
- 2 fotografii recente;
- taxe

1.1. Reintregirea familiei pentru membrii de familie ai cetatenilor romani

- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- documentul de identitate al cetateanului roman (original / copie);
- certificatul de casatorie / certificatul de nastere ori alte acte prin care se face dovada legaturii de rudenie, eliberate de autoritati, traduse si legalizate;
- dovada mijloacelor de intretinere, la nivelul salariului minim brut pe ţara;
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original / copie);
- dovada asigurarii medicale (original / copie);
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
- 2 fotografii recente;
- taxe

1.2. Membrii de familie ai strainului titular a unui drept de sedere

- documentul de trecere a frontierei (original/copie);

- copia permisului de şedere a celui care a solicitat admisia;

- certificatul de naştere ori alte acte prin care se face dovada legăurii de rudenie eliberate de autorităţile competente, traduse, supralegalizate / apostilate;

- declaraţia în formă autentică / document eliberat de o instituţie medicală;

- declaraţia scrisă a solicitantului din care să rezulte că vor locui împreună;

- dovada mijloacelor de întreţinere;

- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;

- dovada asigurării sociale;

- adeverinţă medicală;

- taxe.

1.3. Straini care convietuiesc cu cetateni romani

- documentul de trecere a frontierei (original/copie);

- documentul de identitate al cetateanului roman;

- certificatul de nastere al copilului, cetăţean român, rezultat în urma convieţuirii dintre solicitant şi cetăţeanul român şi declaraţia în formă autentică a cetăţeanului român din care să rezulte că aceştia convieţuiesc;

- documente din care să rezulte că acesta nu are încheiată o căsătorie;

- dovada mijloacelor de întreţinere;

- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);

- dovada asigurării sociale;

- adeverinţă medicală;

- taxe.

1.4. Membrii de familie - copii minori necăsătoriţi

- documentul de trecere a frontierei (original/copie);

- documentul de identitate al cetăţeanului român;

- certificatul de naştere ori alte acte prin care se face dovada legăturii de rudenie, eliberate de autorităţile competente, traduse şi supralegalizate / apostilate (original / copie);

- dovada mijloacelor de întreţinere;

- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);

- dovada asigurării sociale;

- adeverinţă medicală;

- taxe.

1.5. Membrii de familie - rude de gradul I în linie ascendentă

- documentul de trecere a frontierei (original/copie);

- documentul de identitate al cetăţeanului român;

- documente din care să rezulte existenţa legăturii de rudenie;

- dovada mijloacelor de întreţinere;

- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);

- dovada asigurării sociale;

- adeverinţă medicală;

- taxe.

2. Acte si documente necesare pentru activitati economice
- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- autorizatia de desfasurare a activitatii (original / copie);
- dovada detinerii legale a spatiului unde isi desfasoara activitatea (original / copie);
- dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 250 EURO lunar, pe perioada valabilitatii permisului de sedere
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original / copie);
- dovada asigurarii medicale (original / copie);
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
- 2 fotografii recente;
- taxe


3. Acte si documente necesare pentru activitati profesionale
- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- dovada faptului ca exercita in mod efectiv activitatea profesionala in conditiile prevazute de legea speciala (original / copie);
- dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 250 EURO lunar pe perioada valabilitatii permisului de sedere
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original / copie);
- dovada asigurarii medicale (original / copie);
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
- 2 fotografii recente;
- taxe

4. Acte si documente necesare pentru activitati comerciale
- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- certificat constatator eliberat de O.N.R.C – Ministerul Justitiei din care sa rezulte:
●calitatea de actionar / asociat a solicitantului
●calitatea de administrator
●denumirea si sediul social al societatii comerciale
●date privitoare la capitalul social
●aportul asociatilor la capitalul social
●mentiuni efectuate la comunicarea instantelor de judecata
●daca la adresa sediului social sunt inregistrate si alte societati comerciale
- certificatul de inmatriculare al societatii comerciale (original / copie);
- actele constitutive ale societatii comerciale (original / copie);
- hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii comerciale (original / copie);
- documente care atesta investitia realizata in conformitate cu planul de afaceri; planul de afaceri vizat de ARIS
- dovada fondurilor necesare derularii investitiei in conformitate cu obiectul de activitate si a planului de afaceri ;
- dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 500 euro lunar pentru asociaţi si 700 euro lunar in cazul actionarilor, pe perioada valabilitatii permisului de sedere
- dovada detinerii legale a spatiilor pentru sediu social si pentru punctele de lucru (vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, etc; original / copie)
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original / copie);
- dovada asigurarii medicale (original / copie);+ asigurare sociala (CASS sau orice asigurare sociala + declaratie pe proprie raspundere ca in termen de 3 luni va face CASS)
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
- 2 fotografii recente;
- extras cont Romania de 6.000 EURO /+5%comision banca
- Taxe

5. Acte si documente necesare pentru angajarea in munca
- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- solicitarea scrisa din partea angajatorului in care se va preciza locul de munca;
- permisul de munca valabil, eliberat de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca (original / copie);
- contractul individual de munca vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca (original / copie);
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original / copie);
- dovada asigurarii medicale;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
- 2 fotografii recente;
- Taxe


6. Acte si documente necesare pentru studii
- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- scrisoare de acceptare la studii (copie);
- adeverinta eliberata de institutia de invatamant frecventata, in care sa se precizeze dovada achitarii taxei de studii si faptul ca urmeaza forma de invatamant cu frecventa (de zi);
- dovada mijloacelor de intretinere;
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original / copie);
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
- 2 fotografii recente;
- taxe (Anexa).

7. Acte si documente necesare pentru pentru persoanele ce se afla pe teritoriul Romaniei in mod independent

- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- permisul de sedere temporara eliberat anterior;
- dovada mijloacelor de intretinere, cel putin la nivelul salariului minim brut pe tara;
- documente din care sa rezulte ca exista una dintre situatiile prevazute la art. 65 alin. 1 din OUG 194/2002: Strainului, titular al unui drept de sedere pentru reintregirea familiei, i se poate prelungi dreptul de sedere temporara in mod independent, daca:
a) devine major;
b) persoana care a solicitat reintregirea familiei a decedat;
c) a fost pronuntata desfacerea casatoriei
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original / copie);
- dovada asigurarii medicale (original / copie);
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
- 2 fotografii recente;
- Taxe

8. Acte şi documente necesare pentru activităţi umanitare sau religioase

8.1. Activitati umanitare

- documentul de trecere a frontierei (original/copie);

- avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii;

- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (când este cazul; original / copie);

- adeverinţă medicală;

8.2. Activităţi religioase

- documentul de trecere a frontierei (original/copie);

- avizul Ministerului Culturii şi Cultelor;

- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (când este cazul; original / copie);

- adeverinţă medicală;

- dovada asigurării sociale;

- dovada mijloacelor de întreţinere;

- taxe.

9. Alte situaţii de prelungire a dreptului de şedere

9.1. Străinii detaşaţi:
- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- adresă din partea societăţii la care este detaşat;
- permis de muncă (original / copie);
- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
- dovada mijloacelor de întreţinere;
- dovada asigurării sociale;
- adeverinţă medicală;
- taxe.
9.2.

Tratament medical:

- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- scrisoare de acceptare la o instituţie medicală;
- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
- dovada mijloacelor de întreţinere;
- dovada asigurării sociale;
- taxe.
9.3.

Administratori ai unei societăţi comerciale

- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- adresă din partea societăţii la care este administrator;
- contractul de mandat valabil;
- certificat constatator;
- adresă de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
- dovada mijloacelor de întreţinere;
- dovada spaţiului de locuit
- dovada asigurării sociale;
- adeverinţă medicală
- taxe.
9.4.

Alte activităţi care nu contravin legii române:

- documentul de trecere a frontierei (original / copie);
- avizul autorităţilor competente (când este cazul);
- documente justificative din care să rezulte necesitatea şederii în România;
- dovada mijloacelor de întreţinere;
- dovada asigurării sociale;
- adeverinţă medicală;
- taxe.
9.5.

Apatrizii de origine română

9.6.

Străinilor a căror şedere este în interesul statului român;

 

 

 

Powered by MyPagerank.Net