Un ghid complet pentru infiintari firme, inmatriculari societati comerciale

VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme

home/ Rezidenta cetateni Uniunea Europeana

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

 

Noi iti infiintam firma in Judetul Constanta! (Infiintari / inmatriculari S.R.L., S.A., P.F., P.F.A., ASOCIATIE, FUNDATIE - ONG - )

Rezidenta cetateni Uniunea Europeana

I. ACTE, DOCUMENTE ŞI TAXE PENTRU CETĂŢENII UE

1. Activităţi dependente:

- cerere tip;

- carte de identitate / paşaportul (valabile) în original şi copie;

- contract de muncă în original şi copie sau adeverinţă eliberată de angajator (adeverinţa trebuie să fie vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă);

- taxe.

2. Activităţi independente

- cerere tip;

- carte de identitate / paşaportul (valabile) în original şi copie;

- autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi independente, eliberată conform legii;

- taxe.

3. Rezidenta in baza mijloacelor de intretinere

- cerere tip;

- carte de identitate / paşaportul (valabile) în original şi copie;

- dovada mijloacelor de întreţinere;

- dovada asigurării de sănătate;

- taxe.

4. Studii

- cerere tip;

- carte de identitate / paşaportul (valabile) în original şi copie;

- documente care atestă faptul că este înscris la o instituţie de învăţământ acreditată;

- dovada mijloacelor de întreţinere;

- dovada asigurării de sănătate;

- taxe.

5. Membrii de familie

- cerere tip;

- carte de identitate / paşaportul (valabile) în original şi copie;

- act de stare civilă care atestă căsătoria/dovada legăturii de rudenie;

- copia certificatului de înregistrare al cetăţeanului UE;

- dovada mijloacelor de întreţinere;

- dovada asigurării de sănătate;

- taxe.

6. Parteneri şi persoane aflate în întreţinere

- cerere tip;

- carte de identitate / paşaportul (valabile) în original şi copie;

- documente care atestă aceste calităţi;

- copia certificatului de înregistrare al cetăţeanului UE;

- dovada mijloacelor de întreţinere;

- dovada asigurării de sănătate;

- taxe.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

1. În cazurile în care se solicită, mijloacele de întreţinere trebuie dovedite la nivelul venitului minim garantat în România iar dovada se poate face cu: talon de pensie eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data intrării pe teritoriul României (alt document similar), declaraţie privind impozitul pe venitul global pentru anul anterior intrării pe teritoriul României (alt document similar), extras de cont bancar ori alte documente echivalente care atestă obţinerea veniturilor necesare asigurării întreţinerii.
În situaţia A.1.3.
cetăţenii UE pot da o declaraţie pe proprie răspundere.

2. Acolo unde se solicită, dovada îndeplinirii condiţiei referitoare la asigurările de sănătate poate fi făcută prin:
a) dovada calităţii de asigurat în sistemul naţional de asigurări de sănătate (CNAS);
b) dovada calităţii de asigurat în unul dintre sistemele de asigurări de sănătate din Statele Membre, care se face prin prezentarea, după caz, a următoarelor documente:
- un formular eliberat de instituţia competentă din statul membru de origine sau provenienţă care conţine o rubrică distinctă referitoare la membrii de familie co-asiguraţi în baza acestui formular;
- cardul european de sănătate emis de instituţia competentă din statul membru de origine sau provenienţă, document care este emis individual, pentru fiecare persoană asigurată, inclusiv pentru fiecare membru de familie.

3. Documentele de stare civilă trebuie prezentate în original şi copie, în condiţiile legii.

4. Membrii de familie, partenerii şi persoanele aflate în întreţinere vor prezenta copia certificatului de înregistrare al cetăţeanului UE al cărui membru de familie sunt numai în cazul înregistrării rezidenţei ulterior acestuia.

5. Dovada mijloacelor de întreţinere şi a asigurării de sănătate ale membrilor de familie cade în sarcina cetăţeanului UE al cărui membru de familie este solicitantul, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi dependente/independente. Regula se aplică şi în cazul partenerilor şi persoanelor aflate în întreţinere.

6. În cazul partenerilor şi persoanelor aflate în întreţinere, documentele care atestă aceste calităţi trebuie să fie eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenienţă. În cazul parteneriatului neînregistrat cetăţeanul Uniunii Europene va da o declaraţie pe proprie răspundere şi va anexa documente care să ateste relaţia de convieţuire.

II. REZIDENŢA PERMANENTĂ A CETĂŢENILOR UNIUNII EUROPENE ŞI A MEMBRILOR DE FAMILIE

1. Cetăţenii Uniunii Europene

- cerere tip;

- carte de identitate / paşaportul (valabile) în original şi copie;

- certificatul de înregistrare în original şi copie;

- acte şi documente care să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege cu privire la legalitatea şi continuitatea rezidenţei, în vederea obţinerii dreptului de rezidenţă permanentă;

- taxe.

2. Membrii de familie, cetăţeni terţi (inclusiv partenerii şi persoanele aflate în întreţinere)

- cerere tip;

- paşaportul valabil în original şi copie;

- cartea de rezidenţă în original şi copie;

- acte şi documente care să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege cu privire la legalitatea şi continuitatea rezidenţei, în vederea obţinerii dreptului de rezidenţă permanentă;

- taxe.

Afacerea ta pe internet!

  • Un alt pas foarte important in dezvoltarea afacerii dumneavoastra este: RECLAMA!
  • Va sfatuim ca intotdeauna sa apelati la profesionisti cand va construiti un website.
  • Va recomandam: Afacerea ta pe internet!

http://www.avocatvirtual.ro/

Un website afiliat http://www.avocatvirtual.ro/

Bilete la meci direct la tine acasa!

Bilete online la meciuri interne si internationale direct la tine acasa!

http://www.biletelameci.ro/

Powered by MyPagerank.Net