Un ghid complet pentru infiintari firme, inmatriculari societati comerciale

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

home/ Stabilirea domiciliului strainilor

Home

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Legislatie infiintare firme

Forum

Linkuri

Contact

Noi iti infiintam firma in Judetul Constanta! (Infiintari / inmatriculari S.R.L., S.A., P.F., P.F.A., ASOCIATIE, FUNDATIE - ONG - )

Stabilirea domiciliului strainilor in Romania

1. Strainii titulari ai unui drept de sedere temporara

- documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie legalizata;
- copii legalizate ale actelor de stare civila;
- acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului de locuit, in original si in copie legalizata;
- acte doveditoare privind mijloacele de intretinere;
- certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine, tradus si legalizat;
- certificat de cazier judiciar din Romania;
- dovada asigurarii sociale de sanatate;
- 2 fotografii recente;
- taxe .

2. Refugiati recunoscuti de statul roman
- copii legalizate ale actelor de stare civila, in situatia in care sunt in posesia acestora, in caz contrar, se va metiona faptul ca acordarea statutului de refugiat s-a facut in baza identitatii declarate;
- documentul de trecere a frontierei de stat,in copie certificata de functionarul desemnat, pentru cei care-l detin, in caz contrar se va mentiona ca acordarea statutului de refugiat - s-a facut in baza identitatii declarate;
- acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului de locuit, in original si in copie legalizata;
- certificat de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane;
- dovada asigurarii sociale de sanatate;
- 2 fotografii recente;
- taxe .

SECTIUNEA a 2-a Dreptul de sedere permanenta. Stabilirea domiciliului in Romania

ARTICOLUL 69 Dreptul de sedere permanenta
(1) Dreptul de sedere permanenta este un drept de sedere acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe o perioada nedeterminata, strainului caruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului in Romania.
(2) Dreptul de sedere permanenta inceteaza o data cu schimbarea domiciliului titularului in alt stat sau, dupa caz, atunci cand este revocat in conditiile prezentei ordonante de urgenta.


ARTICOLUL 70 Stabilirea domiciliului in Romania
(1) Stabilirea domiciliului in Romania se aproba, la cerere, de catre seful Autoritatii pentru straini.
(2) Strainii titulari ai unui drept de sedere temporara in scop de studii nu pot solicita stabilirea domiciliului in Romania.

ARTICOLUL 71 Conditii de stabilire a domiciliului in Romania
(1) Strainii isi pot stabili domiciliul in Romania daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) o sedere temporara legala si continua de cel putin:
(i) 3 ani in cazul celor casatoriti cu cetateni romani;
(ii) 6 ani in cazul celorlalte categorii;
b) fac dovada faptului ca pe intreaga perioada mentionata la lit. a) au realizat mijloace de intretinere dupa cum urmeaza:
(i) cel putin la nivelul salariului mediu lunar pe economia nationala in cazul strainilor casatoriti cu cetateni romani;
(ii) din activitatile legal desfasurate pe teritoriul Romaniei, in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, corespunzator dreptului de sedere acordat pana la formularea cererii, in celelalte situatii;
c) detin spatiu de locuit corespunzator;
d) vorbesc limba romana la un nivel satisfacator;
e) sunt indeplinite in continuare conditiile cu privire la intrarea in Romania, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e) si f);
f) nu a intervenit, pe perioada sederii in Romania, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii pe teritoriul Romaniei, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d).
(2) Pentru strainii casatoriti cu cetateni romani durata casatoriei trebuie sa fie de cel putin 3 ani, in caz contrar fiind aplicabile prevederile alin. (1) lit. a) pct. (ii).
(3) Strainilor de origine romana, strainilor care au implinit varsta de 60 de ani, precum si celor a caror sedere este in interesul statului roman li se poate aproba stabilirea domiciliului, fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
(4) In cazul in care ambii parinti ai strainului minor sunt titulari ai dreptului de sedere permanenta, acesta obtine stabilirea domiciliului in Romania o data cu parintii sai. In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al dreptului de sedere permanenta, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, in forma autentica.

ARTICOLUL 72 Conditii cu privire la solicitarea aprobarii stabilirii domiciliului in Romania
(1) Cererea pentru aprobarea stabilirii domiciliului in Romania se depune personal de solicitant la formatiunile teritoriale ale Autoritatii pentru straini.
(2) Cererea se completeaza in limba romana si va fi insotita de urmatoarele documente: a) copii legalizate ale actelor de stare civila;
b) documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie;
c) acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului de locuit, in original si in copie;
d) acte doveditoare privind mijloacele de intretinere;
e) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine si de autoritatile romane;
f) certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata, din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica;
g) dovada asigurarii medicale.
(3) Cererea, insotita de documentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se inainteaza, in termen de 10 zile de la data inregistrarii, comisiei prevazute la art. 73.

ARTICOLUL 73 Comisia pentru analizarea cererilor de aprobare a stabilirii domiciliului in Romania
(1) In scopul solutionarii cererilor de aprobare a stabilirii domiciliului in Romania se constituie, prin ordin al sefului Autoritatii pentru straini, o comisie care analizeaza fiecare cerere si formuleaza o propunere motivata, care se supune spre aprobare sefului Autoritatii pentru straini.
(2) Termenul de solutionare a unei cereri de stabilire a domiciliului este de 6 luni de la data inregistrarii.
(3) Decizia se comunica in scris solicitantului, in termen de 10 zile de la adoptare.
(4) Strainul caruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului in Romania este obligat sa se prezinte, in termen de 30 de zile de la comunicare, la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini unde a fost inregistrata cererea, pentru eliberarea permisului de sedere permanenta.

ARTICOLUL 74 Respingerea cererii de stabilire a domiciliului in Romania
(1) Daca in urma depunerii cererii pentru stabilirea domiciliului in Romania comisia prevazuta la art. 73 constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 71 si 72, aceasta propune sefului Autoritatii pentru straini sa decida respingerea cererii.
(2) Decizia de respingere a cererii de stabilire a domiciliului in Romania, precum si motivele care au stat la baza acesteia se comunica in scris solicitantului de catre Autoritatea pentru straini.
(3) Strainilor carora li s-a respins cererea de stabilire a domiciliului in Romania li se poate reglementa, la cerere, dreptul de sedere conform situatiei anterioare depunerii cererilor de stabilire a domiciliului, cu indeplinirea conditiilor legale in acest sens.

SECTIUNEA a 3-a Anularea si revocarea dreptului de sedere in Romania

ARTICOLUL 75 Cazuri de anulare si revocare a dreptului de sedere in Romania
(1) Autoritatea pentru straini sau formatiunile sale teritoriale anuleaza, prin decizie motivata, dreptul de sedere in Romania, care a fost prelungit in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in urmatoarele situatii:
a) se constata, ulterior, ca la data prelungirii dreptului de sedere temporara strainul nu indeplinea conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in acest sens;
b) se constata ca unele acte care au stat la baza acordarii dreptului de sedere sunt falsificate. (2) Autoritatea pentru straini poate revoca, prin decizie motivata, dreptul de sedere in Romania, care a fost prelungit in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in urmatoarele situatii:
a) in cazul dreptului de sedere temporara:
(i) in urma verificarilor specifice efectuate de organele competente ale Autoritatii pentru straini sau a sesizarilor primite de la alte autoritati competente, potrivit legii, se constata ca strainul nu mai indeplineste conditiile de prelungire a dreptului de sedere ori nu mai respecta scopul pentru care i-a fost acordat acest drept;
(ii) se constata ca strainul a incalcat reglementarile vamale sau cele privind frontiera de stat;
(iii) se constata ca strainul sufera de o boala care prezinta pericol pentru sanatatea publica si nu se supune masurilor de tratament medical stabilite de autoritatile medicale;
b) in cazul dreptului de sedere permanenta, daca strainul se afla in situatia prevazuta la lit. a) pct. (iii).

ARTICOLUL 76 Aducerea la cunostinta strainului a deciziei de anulare sau revocare a dreptului de sedere in Romania
Decizia de anulare sau revocare a dreptului de sedere a strainului care se afla pe teritoriul Romaniei se realizeaza de catre Autoritatea pentru straini, prin dispozitia de parasire a teritoriului, prevazuta la art. 80.

SECTIUNEA a 4-a Integrarea in viata economica, culturala si sociala a strainilor

ARTICOLUL 77 Asistenta pentru integrarea strainilor
(1) Statul roman asigura conditiile pentru integrarea strainilor carora li s-a acordat un drept de sedere in Romania, in viata economica, sociala si culturala a tarii.
(2) In scopul integrarii strainilor pot fi organizate si desfasurate urmatoarele activitati: a) cursuri de limba romana;
b) cursuri si alte forme de perfectionare si pregatire profesionala;
c) asigurarea informarii cu privire la drepturile si obligatiile strainilor, precum si asupra oportunitatilor de integrare in societatea romaneasca;
d) cursuri de cunoastere a istoriei, culturii, civilizatiei si a sistemului de drept din Romania;
e) intalniri prilejuite de diferite evenimente, la care sa participe si cetateni romani, in scopul promovarii cunoasterii si intelegerii reciproce.

ARTICOLUL 78 Institutii si organizatii implicate

(1) Institutiile publice vor coopera, potrivit competentelor, cu organizatii neguvernamentale si organizatii internationale, in scopul promovarii si derularii de programe pentru integrarea strainilor in societate, precum si pentru identificarea resurselor financiare necesare in acest sens.
(2) In toate activitatile pe care le desfasoara, institutiile publice si organizatiile neguvernamentale vor asigura protectia strainilor impotriva oricarei forme de discriminare.

 

 

 

Powered by MyPagerank.Net