Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

 

 

 

Oferta cesiune parti sociale, vanzare SRL Constanta

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

 

SALVEZI 300 LEI FATA DE OFERTELE ANTERIOARE!

INFORMATII RAPIDE IESIRE / INTRARE ASOCIAT SRL CONSTANTA (puteti folosi si formularul de mai jos):

COSTURI cesiune 2017: aprox 230 lei taxe ORC (sau 460 lei la cesiunea in doua faze - depinde de optiunile dvs conform formular) + onorariu (acesta din urma va fi stabilit exclusiv dupa transmiterea detaliilor cesiunii firmei, vedeti formular mai jos);

ACTE NECESARE CESIUNE FIRMA: Copii CI asociat/i si administrator/i actuali (pentru cazul persoanelor juridice va rugam sa ne contactati), copie Certificat Inmatriculare, copie Act Constitutiv la zi, copie CI viitor asociat - daca este cazul, recipisa majorare capital social (doar in cazul in care se face cooptare de asociat - varianta rapida).

AVANTAJE: NU cheltuiti pentru declaratiile speciale date in fata notarului, NU cheltuiti pentru procura notariala, NU achitati "urgente", NU achitati consultatia acordata de catre avocat. ATENTIE! Multe din aceste informatii nu va sunt oferite de catre firmele de profil (inclusiv cu referire la costuri suplimentare, demersurile dvs s.a.);

VARIANTE CESIUNE (Transmitere parti sociale): - Cesiune interna partiala sau totala - intre asociatii existenti (aprox 3 zile lucratoare); - Cesiune rapida (in doua faze; durata aprox 3 zile lucratoare per faza). Faza I: Cooptare asociat terta parte prin majorare capital social; Faza II: cesiune partiala sau totala de parti sociale catre noul asociat; - Cesiune normala (in doua faze; durata aprox 45 zile ambele faze); Faza I: Depunerea Hotararii AGA sau Deciziei unicului asociat (cesiune) la Monitorul Oficial al Romaniei; Faza II: Transcrierea operatiunii, alaturi de dovada publicarii in Monitorul Oficial (dupa trecerea a 30 de zile) in Registrul Comertului.


DORITI SA PREGATIM DOSARUL FIRMEI INTR-O SINGURA INTALNIRE? CU NOI SE POATE! CONDITII: Transmiteti pe email sau prin formularul de mai jos informatiile initiale alaturi de actele necesare pentru vanzare / renuntare parti sociale firma descrise mai sus. Vom stabili toate detaliile prin email sau telefonic si va vom programa ulterior pentru a semna toate documentele necesare intr-o singura intalnire!

NU DORITI SAU NU AVETI POSIBILITATEA SA NE INTALNIM? CU NOI SE POATE! CONDITII:Transmiteti pe email sau prin formularul de mai jos informatiile initiale alaturi de actele necesare pentru vanzare / renuntare parti sociale firma descrise mai sus - in acest caz declaratiile notariale sunt obligatorii! Vom stabili toate detaliile prin email sau telefonic si va vom transmite toate documentele necesare prin email pentru semnare. DA puteti retransmite totul scanat sau pozat!

FORMULAR INFORMARE INITIALA CESIUNE

Powered byEMF Online Order Form

 

INFORMATII EXTINSE DESPRE CESIUNE PARTI SOCIALE FIRMA CONSTANTA

ACTE NECESARE CESIUNE SOCIETATE LA ORC CONSTANTA:

Documentele necesare pentru Inregistrarea mentiunii privind transmiterea partilor sociale la SRL, constituite in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Etapa I – numai pentru transmiterea catre persoane din afara societatii la SRL, cu exceptia dobandirii de parti sociale prin succesiune sau act de adjudecare

 1. Cererea de depunere si men?ionare acte;
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic), in original;
 3. Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal;
 5. Tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Etapa a – II – a

 1. Cererea de inregistrare;
 2. Dovada publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor/ deciziei asociatului unic. Confirmarea publicarii se obtine de la ORC;
 3. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic);
 4. Actul constitutiv actualizat, in original;
 5. Contractul de cesiune, in original; daca actul modificator (hotararea AGA sau Decizia unicului asociat) contine toate clauzele referitoare la drepturile si obligatiile cedentilor si cesionarilor si a fost semnat si de acestia, contractul de cesiune nu se mai prezinta;
 6. Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice si, dupa caz, de pe certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobandesc calitatea de asociati;
 7. in cazul dobândirii de parti sociale prin succesiune, se vor depune, dupa caz: certificatul de deces si certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta aceast? calitate (copii), in cazul in care s-a prev?zut clauza continuarii societatii cu mostenitorii, declaratia asociatilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea societatii (original), actul de numire al curatorului (copie), emis de autoritatea tutelara, in situatia in care mostenitorii sunt minori;
 8. declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/noii asociati care prin cesiune sau mostenire au dobandit parti sociale/noii administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);
 9. Dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public pentru asociatii care intra in societate, in cazul in care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale se efectueaza catre persoane din afara societatii;
 10. Certificatul, original sau copie de la registrul in care este inmatriculat? persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;
 11. daca este cazul:
  • actul de adjudecare;
  • hotararea de respingere a opozitiei;
  • actul de transmitere in forma ceruta de lege pentru contractul de donatie, in cazul transmiterii prin donatie a partilor sociale/partilor de interes;
  • avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 12. Dovezile privind plata tarifului legal;
 13. Tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

*Actele prev?zute la pct. 4 si 5 nu se solicita/prezinta in cazul in care dobandirea partilor sociale are loc prin succesiune la societatile cu asociat unic, caz in care actul transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei este rezolutia directorului/persoanei desemnate.

DURATA CESIUNE PARTI SOCIALE SRL CONSTANTA:

6-7 zile de la depunerea dosarului complet - in cazul cesiunii rapide catre persoane straine de societate;

Aprox 45 zile in cazul cesiunii normale catre persoane straine de societate;

Aprox 3 zile lucratoare in cazul cesiunii intre asociatii existenti.

SERVICII OFERITE:

 • conceperea si redactarea Hotararii AGA sau Deciziei (dupa caz);
 • conceperea si redactarea Contractului de cesiune de parti sociale - doar la cerere expresa;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv modificat (la zi) conform reglementarilor legale actuale;
 • conceperea si redactarea declaratiilor pe propria raspundere date de viitorii asociati (veti semna exclusiv in fata avocatului, in caz contrar se dau in fata notarului public) precum si ATESTAREA acestora de catre avocat (gratuit);
 • redactarea cererii de inregistrare;
 • finalizarea dosarului;
 • plata taxelor ORC;
 • depunerea dosarului final;
 • ridicarea si remiterea actelor finale, remiterea facturilor si chitantelor aferente cheltuielilor efectuate.

  Majoritatea serviciilor descrise mai sus se fac online cu exceptia redactarii declaratiei pe proprie raspundere pentru viitorii asociati precum si ATESTARII acesteia de catre avocat - semnatarii acesteia trebuie sa se afle, in mod obligatoriu, in fata avocatului! INSA aceasta declaratie se face PE LOC, de la prima intalnire. In caz contrar se da in fata notarului public.

  CONDITII ESENTIALE CESIUNE PARTI SOCIALE FIRMA: Daca sunteti unic asociat intr-o firma NU mai puteti fi unic asociat intr-o alta societate - in situatia in care cumparati toate partile sociale ale unei firme; Daca unicul asociat care preia este o persoana juridica care, la randul sau, are unic asociat - aceasta nu poate fi unic asociat la o societate din Romania; Nu trebuie sa aveti fapte inscrise in cazierul fiscal sau anumite fapte in cazierul judiciar (cum ar fi: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, trafic de influenta, infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor;

 

 

OFERTA SPECIALA

CESIUNE PARTI SOCIALE, VANZARE FIRMA CONSTANTA (Servicii complete) CU DOAR:

DE LA 300 LEI*

Valabil pentru cesiune intre asociati, NU include cheltuieli ORC, majorare capital social sau declaratii notariale, traduceri (daca este cazul)